Videnskaben bag Tyngdedynen

Sådan får dit barn lettere indsovning og færre opvågninger om natten

Tyngedynen virker beroligende på de parasympatiske nervesystem ved at aktivere en række af kroppens primærsanser, herunder Kinæstesisansen (muskel-led sansen) og den Taktile sans (følesansen), som begge er afgørende for at barnet er i stand til at finde hvile og ultimativt hengive sig til søvnen.1) 

Tyngdedynen er designet til at aktivere disse sanser ved at stimulere barnets hud, muskler og led som følge af vægten fra tyngdedynen, der stimulerer kroppens Kinæstesi-sans (muskel-led sans). Ydermere er dynens fyldmateriale udvalgt så Taktil-sansen (Føle-sansen) stimuleres blidt når de små kugler af plastgranulat bevæger sig rundt i dynens indsyede felter, og derved berører barnets hud, som følge af barnets bevægelser under dynen. Den kombinerede stimulering af kinæstesi- og taktil-sansen giver udslag i udskillelse af hormonet Oxytocin (også kaldet ”kærlighedshormonet”), som giver kroppen en følelse af lykke, velvære og afslappethed – alt sammen en forudsætning for at kroppen er i stand til at finde roen.2) 

Det er den samme form for stimuli man kan opnå ved et "kram", beroligende massage eller blide tryk på barnets muskler og led, som ofte anvendes af forældre for at hjælpe barnet med at falde til ro. Tyngdedynen giver bare en sammenlignelig effekt gennem hele natten - time efter time.

Tyngdedynerne startede som et redskab til at beroligere nervesystemet hos personer med ADHD og Autisme og tyngdedyner er en fast del af behandlingen i psykiatrien. Med inspiration fra klinikken, er det påvist at tyngdedynerne ligeledes har beroligende effekt på højsensitive børn, hvilket kommer til udtryk ved forbedret nattesøvn. Tyngdedyner anvendes nu bredt hos børn der er udfordret på søvnen, og tyngdedynerne har særlig god effekt på motorisk urolige børn, som bliver beroliget af dynens tyngde, hvilket letter indsovningen og giver færre opvågninger i løbet af natten.3)

 

Referencer:

1) Gammeltoft, Birgitte; "Sansestimulering for voksne", Forlag Gammeltoft, 3 Udgave, 1. Oplag.

2) Gammeltoft, Birgitte; "Sansestimulering for voksne", Forlag Gammeltoft; 4. udgave, 2019

3) Jensen, B.; Pasquali, P.; "Interventionsundersøgelse af effekt ved brug af kugledyner hos 2-12 årige børn med sanseintegrationsproblemer", 2006; master.doc (etf.dk)

 


Videnskabelig forskning i tyngdedyner

Der forskes mere og mere i effekten af tyngdeprodukter både hos børn og voksne, og i kraft af vores videnskabelige baggrund som forskere i medicinalindustrien, er vi meget optaget af at følge med i den nyeste forskning på området.

Følg med nedenfor hvis du vil opdateres på den videnskabelige baggrund for de gavnlige effekter af vores tyngdedyner:

 

1) "Positive effects of a weighted blanket on insomnia", Ackerley, R., Badre, G., & Olausson, H., Journal of Sleep Medicine & Disorders, 20152(3), 1022

2) "Exploring the Safety and Therapeutic Effects of Deep Pressure Stimulation Using a Weighted Blanket", Brian Mullen et al, Occupational Therapy in Mental Health200824, 65-89

3) "The effectiveness of weighted blankets on sleep and everyday activities", Kjellberg, A. et al, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2021, DOI: 10.1080/11038128.2021.1939414

4) "Use of Ball Blanket in attention-deficit/hyperactivity disorder sleeping problems", A. Hvolby, N. Bilenberg; Nord. J. Psychiatry, 2011, 65, 89-94

5) "Weighted blankets and sleep in autistic children: A randomized controlled trial", Gringras, P. et al, Pediatrics, 2014, 134, 298-306 

6) "A randomized controlled study of weighted chain blankets for insomnia", Ekholm B, Spulber S, Adler M, J Clin. Sleep Med2020; 16, 1567

7) "Safety, Feasibility, and Effectiveness of Weighted Blankets in the Care of Infants With Neonatal Abstinence Syndrome: A Crossover Randomized Controlled Trial", Summe, V. et alAdvances in Neonatal Care20205, 384

 

Trustpilot